Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino > Dzisiaj jest 19-5-2022 godzina 13:10:08

 

Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino

Historia Salezjańskiej Orkiestry Dętej przy parafii pw. św. Józefa w Przemyślu sięga roku 1916, kiedy to xx. Salezjanie podjęli się utworzenia szkoły organistowskiej o charakterze ogólnopolskim, w której kształcenie muzyczne organistów obejmowało również naukę gry na instrumentach dętych.

W chwili obecnej Orkiestra jest zespołem wielopokoleniowym, skupiającym osoby pochodzące z całego powiatu przemyskiego, zarówno dzieci (już od 6 roku życia), młodzież oraz osoby dorosłe.

Próby Orkiestry odbywają się w podziemiach kościoła (boczne wejście od strony parkingu) w piątki o g. 19:00, natomiast zajęcia indywidualne dostosowane są do możliwości i czasu naszych muzyków.

SOD AUGUSTINO serdecznie zaprasza do wspólnego muzykowania.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.